top of page

Oferta

Nasi klienci otrzymują, rzetelną oraz miłą obsługę w pełnym zakresie zagadnień związanych z obsługą finansowo-księgową oraz kadrowo-płacową:
 • Kompleksowa obsługa online - brak comiesięcznych wizyt w biurze, przesył dokumentów drogą mailową
 • Prowadzenie ksiąg handlowych lub podatkowej książki przychodów i rozchodów, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości
 • Sporządzanie planu kont dostosowanego do specyfiki każdej firmy
 • Raportowanie w zakresie JPK_V7 ze zintegrowanymi deklaracjami VAT
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości i wysyłka przez aktualny system MF S24
 • Sporządzanie zestawień obrotów i sald w układzie analitycznym i syntetycznym oraz zestawień dzienników księgowań
 • Merytoryczna i rachunkowa kontrola każdego dokumentu
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatków PDOF, PDOP, VAT oraz sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych VAT, rocznych PIT, CIT i innych zgodnie z ustawą o PDOF, PDOP i VAT
 • Sporządzanie i prowadzenie tabel amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Sporządzanie list płac
 • Sporządzanie bilansu i sprawozdania finansowego na koniec roku obrotowego.
 • Prowadzenie kartotek pracowniczych
 • Pełna obsługa w zakresie ZUS
 • Prowadzenie rozrachunków z odbiorcami i dostawcami, w tym przygotowywanie rocznych potwierdzeń sald z kontrahentami
 • Nadzór nad istniejąca komórką finansowo – księgową
 • Obsługa kontroli podatkowych i skarbowych
 • Sporządzanie sprawozdań GUS
 • Prowadzenie całości spraw kadrowo – pracowniczych
 • Obsługa środowiska
 • Konsultacje księgowe i podatkowe
 • Bieżące informacje nt. zmian w przepisach prawa podatkowego
 • Wyprowadzenie zaległości
bottom of page